COACHING

Coaching jest to interaktywny proces, który pomaga efektywniej wykorzystywać posiadaną wiedzę
i umiejętności, szybciej rozwijać się oraz osiągać lepsze wyniki. Jest to sprawdzona metoda udoskonalania umiejętności zarządzania, komunikacji, pracy w warunkach stresowych, a także lepszego zrozumienia interakcji zachodzących w organizacji i wpływu, jaki mamy na te sytuacje. Coaching to także lub przede wszystkim skuteczna metoda rozwoju osobistego, która przekłada się bezpośrednio na podwyższanie efektywności naszych działań oraz bardziej świadome wykorzystanie posiadanych umiejętności.

W trakcie zajęć indywidualnych, menedżer poznaje lepiej własne wzorce myślenia i zachowania (także niepożądane), określa swoje mocne i słabe strony oraz osobisty potencjał kompetencyjny. Coach wspiera menedżera w lepszym zrozumieniu własnych umiejętności i ewentualnych ograniczeń, w wyniku czego następuje wzrost samoświadomości, pewności podejmowanych decyzji oraz efektywności działań. Coaching pozwala także na zmianę przyzwyczajeń i wzorców zachowań na takie, które umożliwią menedżerowi bardziej wydajne i kreatywne zarządzanie.

Executive coaching jest „szytą na miarę" metodą rozwoju umiejętności kadry zarządzającej, dostosowaną do indywidualnych oczekiwań oraz potrzeb danego klienta. Forma ta zapewnia menedżerom komfort szkolenia oraz poufność omawianych z coachem zagadnień. Umożliwia także dostosowanie terminów
i częstotliwości prowadzonych zajęć do napiętego harmonogramu dnia osoby szkolonej.

Małgosia Kubik-Mijakowska, która jest akredytowanym life coachem i business coachem, doradza kadrze menedżerskiej w Londynie, gdzie prowadzi swoją praktykę, oraz w Warszawie. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące coachingu oraz konsultacji, które prowadzi Małgosia, prosimy o kontakt.AKTUALNOŚCI
1 stycznia 2015
Życzenia Noworoczne

20 grudnia 2014
Życzenia Bożonarodzeniowe

2 stycznia 2013
Życzenia Noworoczne

5 stycznia 2011
Nowy felieton już na naszej stronie!

21 grudnia 2010
Akcja „Paczka”

© 2010 Kubik Corporate Consultants | tel: +48 22 622 33 81, kom: +48 662 394 699